Privacybeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kimberly-Clark Corporation. Bij Kimberly-Clark zijn we ons ervan bewust dat bezoekers van onze site graag willen weten wat er gebeurt met de informatie die zij ons geven. Ons privacybeleid is bedoeld om hier antwoord op te geven. Bezoek deze pagina regelmatig omdat het beleid van tijd tot tijd zal worden aangepast.

 

Ons beleid

 

Via onze site worden geen persoonlijke gegevens van individuele personen verzameld, tenzij die gegevens vrijwillig en bewust aan ons worden verstrekt voor dit doel. Dat betekent dat u zich moet inschrijven voordat u onze site kunt bekijken. Als u er echter uitdrukkelijk mee akkoord gaat om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld door ons te vragen om u op onze adressenlijst te zetten, dan is het mogelijk dat wij van tijd tot tijd contact met u opnemen. We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan andere marketingorganisaties, tenzij u ons uw toestemming daarvoor geeft. Voor sommige kenmerken van onze site moet u zich inschrijven. Anders kunt u ze niet gebruiken. En als u zich inschrijft, zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken. Omdat we een heleboel aanvragen krijgen, is het echter mogelijk dat we uw naam, e-mailadres en postadres doorgeven aan een servicepartner of distributeur van onze producten. In onze naam zullen zij u dan de informatie of producten verstrekken waarvoor u belangstelling hebt getoond. Onze website bevat soms informatie over prijsvragen of andere acties die wij houden, waarbij deelname via elektronische weg soms is toegestaan. De verstrekte informatie wordt door ons gebruikt om de prijsvraag af te handelen (bv. contact opnemen met de winnaar).

Kinderen

 

Als je twaalf (12) jaar of jonger bent, moet je je ouders om toestemming vragen voordat je ons je naam, woonadres of e-mailadres geeft.

 

Cookies

 

Evenals veel andere bedrijven maken ook wij gebruik van de zogenaamde "cookie"-technologie op onze website. Cookies worden door het browserprogramma op uw computer opgeslagen. Zodra u zich aanmeldt, vertellen cookies ons of u de site al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Cookies hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens, geven geen contactgegevens aan ons door en kunnen geen gegevens van uw computer af halen. Cookies worden door ons gebruikt om de meest bezochte onderdelen op de site te kunnen identificeren, zodat we ons aanbod beter op uw wensen kunnen afstemmen.

 

Als u cookies van uw computer wilt verwijderen, kunt u op de volgende koppeling klikken: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

 

Wellicht is het nuttig om ook de helpdocumenten van uw browser te raadplegen. Die vindt u doorgaans op de taakbalk bovenaan uw scherm.

 

Contactgegevens

 

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze Consumentenservice op:

 

GRATIS NUMMER 0800 626 008 (inwoners van het VK) 1800 626 008 (inwoners van de Ierse Republiek)

 

U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren. U hebt ook het recht om ons op eender welk ogenblik instructies te geven om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken, of om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens uit onze dossiers te verwijderen.


Cookie-instellingen

Copyright

*Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. of haar dochterondernemingen. Uw bezoek aan deze website en het gebruik van de informatie daarop is onderworpen aan de voorwaarden van onze Wettelijke Verklaring. Gelieve ons beleid inzake privacy te raadplegen. © 2013 KCWW

Cookie-instellingen